HOME > Service
Sales Service
 • Shenyang
 • Neimeng
 • Beijing
 • Hebei
 • Tianjin
 • Qingdao
 • Shanghai
 • Nanjing
 • Suzhou
 • Ningbo
 • Hangzhou
 • Wuhan
 • Changsha
 • Hefei
 • Zhengzhou
 • Chengdu
 • Xi'an
 • Chongqing
 • Shenzhen
 • Guangzhou
 • Fuzhou

沈阳市场

Tel:18612202177

内蒙市场

电话:13512853566

北京市场

北京市西城区宣武门外大街6号庄胜广场东翼829室

Tel:010-59715791,59715792
Fax:010-59715795
MB:18612202177
KA MB:13371613046

河北市场

电话:13512853566

天津市场

天津市西青经济开发区业盛道8号

Tel:18612202177

青岛市场

Tel:0532-85032361,18266487241
Fax:0532-85032361

上海市场

4A, No.2 Xinye Building, 398 Tianlin Rd., Xuhui District, Shanghai

Tel:021-34182288,34612000
Fax:021-34617166
MB:13901613372
KA Mb:13331908395

南京市场

南京市建邺区江东中路311号中泰国际广场5栋1607室

Tel:025-84488117,13915940400
Fax:025-84486317

苏州市场

Tel:0512-62382096,13656248712
Fax:0512-62382096

宁波市场

Tel:0574-87225735,13456164880
Fax:0574-87225735

杭州市场

Phone:15868803392

武汉市场

Tel:027-82895667,15827012653
Fax:027-82895667

长沙市场

Tel:0731-82086119,13975802151
Fax:0731-82086119

合肥市场

Tel:0551-62630935,18900518808
Fax:0551-62630935

郑州市场

Tel:18173103272

成都市场

Tel:18926580756
Fax:0512-62382096

西安市场

Tel:029-82255548,13636800681
Fax:029-82255548

重庆市场

Tel:023-63622315,13320230317
Fax:023-63622315

深圳市场

深圳市福田区深南中路竹子林求是大厦1811室

Tel:0755-83293946,83293950,13603063125
Fax:0755-83293947

广州市场

广州市荔湾区中山七路65号富邦中心1601房

Tel:020-34332652,34332785,13902253180
Fax:020-34332879

福州市场

Tel:18659261867